SAL8142, Act: R°394.2 (687 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°394.2  
Act
Date: 1474-05-05

Transcription

2021-02-11 by myriam bols
It(em) nae dien dat jan fijen voir ghebreck alsoe hij seyde van eenen rijder/
erflick ghedaight hadde op eenen hoff toebehoren(de) lijsbetten standarts/
ende hue(re)n kinde(re)n gheleghen inde calchovenstrate ende de selve lijsbeth/
die pantbair ghemaect hadde welke pande ten versueke jans fijen afgepant/
wa(r)en soe heeft huer de voirs(creven) lijsbeth op heden ghep(rese)nteert teghen den/
voirs(creven) janne inden rechte o(m)me huer pande te verantw(er)den cor(am) abs(oloens) mil(ile)/
blanck(aer)t abs(oloens) m(er)sels hoeven lynden maii v[ta]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus