SAL8142, Act: R°397.2 (697 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°397.2  
Act
Date: 1474-05-09

Transcription

2021-02-12 by myriam bols
Item jan de clerc sone wilen jans woenen(de) te wesemale/
in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint dat hij gehuert heeft/
tegen jouffr(oouwe) gertruden van langrode weduwe henrix/
wilen van wynghe de beempde hier na bescreven/
Te weten(e) inden yersten een stuc beemps gelegen inde/
prochie van dunberghen corttelke t(er) plaetsen geheten/
du(n)bergherbeempde neve(n) den goeden des proofst/
van ghempe Item een dachmale beemps geleg(en)/
d(aer) bij t(er) plaetsen geheten molengat Item noch een/
suxcken beemps gelegen t(er) vors(creven) plaetsen geheten/
dunbergerbeempde gelic de vors(creven) drie stuck(en)/
in pechtinghen gehouden heeft jan coghe Te/
houden en(de) te hebben van half meye naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van drie ja(r)en lanc deen na/
dand(er) sond(er) middel vervolgen(de) elx jars dae(re)n/
bynne(n) om en(de) voir drie r(ins) gul(den) te tweentwintich/
st(uvers) tstuc jairlix sinte mertensmisse te betalen der/
vors(creven) wed(uwe) quolib(et) ass(ecutu)[m] deen helicht te kersmesse/
en(de) dand(er) helicht tsint jansmesse te betalen quolib(et)/
ass(ecutu)[m] En(de) dese vors(creven) vorwerden (et)c(etera) hove blanck(aert)/
lynden maii ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus