SAL8142, Act: R°399.2 (700 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°399.2  
Act
Date: 1474-05-10

Transcription

2021-02-14 by myriam bols
Item na dien dat willem vander loe behuwde sone roelofs roelofs aengesproke(n)/
hadde den selven roeloven van vi sulve(re)n schalen wegende elc anderhalf/
marck die de selve roelof den voirs(creven) wille(m)me tande(re)n tijden met zeke(re)n/
tractate tuschen hen gemaict gelooft hadde te gheven biedende dat/
te thoenen ende den selven wille(m)me dair toe gewesen zijnde hij tot/
zinen daghen van thoenisse die hem d(air)toe tot iii of vier of meer/
daghen verleend zijn geweest ende verhouden n(de) ten uutmetene/
verstreken tot op heden tot den welken de selve willem bij hem/
selven noch zinen p(ro)cureur niet gethoent en heeft noch e(n)nich onschout/
oft belet doen blijcken So es gewijst dat de voirs(creven) roelof der/
aenspraken ongehouden zal sijn cor(am) lyemi(n)ghen abs(oloens) miles blanck(aer)t/
iud(oco) abs(oloens) m(er)cels hoeven lynden maii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus