SAL8142, Act: R°74.3 (128 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°74.3  
Act
Date: 1473-09-20

Transcription

2020-08-28 by myriam bols
It(em) jan h(er)mans gheheete(n) vanden bossche de jonghe briede(r) ende jan de/
hane wonen(de) te huffle meye(r) she(re)n van bierbeke hebben ghelooft indivisim/
den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne en(de) willem(me) aut alt(er)i alse vanden xii[te(n)] coope vanden/
voirs(creven) bossche des voirs(creven) meest(er) jans houden(de) een boender xc roeden voir/
elck boend(er) d(air) af x(½) francken een ort ind(er) weerde(n) voirs(creven) en(de) een hoeghen/
ten voirs(creven) t(er)mijne(n) te bet(alen) q(uolibet) ass(ecutu)[m] opde (con)dicie(n) en(de) vurw(er)den voirscr(even) Et p(rim)[(us)]/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus