SAL8142, Act: V°139.1 (239 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°139.1  
Act
Date: 1473-11-09

Transcription

2020-09-11 by myriam bols
It(em) nae dien dat jan de waresch op heden comen es in rechte voir/
meye(r) ende scepen(en) van loven(e) teghen liebrechte del haye va(n) lourengniez?/
alse van dien dat de voirs(creven) liebrecht noch met zeke(re)n ande(re)n sine(n) medeplichte(re)n/
den voirs(creven) janne de waresch ghequetst ende ghewondt hadde in sijn hoot/
met eender wyekender wonden dair af hij begheerde bet(er)nisse nae den rechte/
vander stad ende den meest(er) voir af ghedaen te wordden(e) dwelck de voirs(creven)/
liebrecht kende alsoe gheschiet te zijne presente(re)nde nae den landrechte/
bet(er)nisse van dien te doene ende oick den meest(er) af te doene Soe es gewijst/
dat de voirs(creven) liebrecht nae sijn bekennen ende lijden den voirs(creven) janne de/
waresch ter bet(er)nissen doen sal een bedevaert te mylanen en(de) derwaert/
te porren bynne(n) xl daghen naestcomen(de) ende goede wairheyt dair af te/
bringen(e) nae den rechte van des(er) stad ende den meest(er) voir al af doen/
oft sijne(n) goeden moet te hebben(e) cor(am) d(omi)no michaele abs(oloens) iu(doco) abs(oloens) blanck(aer)t/
hoeven lynden novemb(ris) ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus