SAL8142, Act: V°143.1 (247 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°143.1  
Act
Date: 1473-11-13

Transcription

2020-10-02 by Véronique Bavin
Allen den ghenen (et)c(etera) doen te weten dat op heden voir ons comen es in p(ro)pe(re)n/
p(er)soene margriete vanden broecke doch natuerlike dochter h(ere)n gheerds/
wilen vanden broecke priest(er)s en(de) heeft wettelic gemechticht (et)c(etera) h(ere)n ja(n)ne/
amelen ond(er)prochien der kercken van s(in)te pet(er)s te loeven en(de) wille(m)me/
van leefdale natuerlic en(de) elken bizunder thoenre des(er) l(ette)ren om/
alle heure tsijze rinten pachten lijftochten en(de) ande(re) sculden diemen/
heure nu sculdich es of namails wesen sal te manen teyschen/
op te bue(re)n en(de) tontfanghen den sculde(re)n van heuren ontfanghe/
quijt te schelden en(de) quitancie te gheven composicie en(de) mynlike/
yffeninghe d(air)af te maken de selve tsijze renten pachten en(de) schulde(n)/
en(de) alle heure ande(re) saken en(de) stucken die zij nu te doen heeft of/
namails hebbe(n) sal moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad aen/
en(de) tegen eene(n)yegeliken met rechte te vervolgen en(de) te bedinghen/
die te wynne(n) en(de) te verliesen tallen plaetsen en(de) voer alle gerichte(n)/
dair dat behoeven en(de) te doen sal wesen en(de) alle manie(re)n (et)c(etera) En(de)/
voerts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera) cu(m) comput(atione) (et) revoc(atione)/
Cor(am) roelofs burg(imagistro) iud(oco) abs(oloens) hoeven scabinis no(vembris) xiii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus