SAL8142, Act: V°260.1 (452 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°260.1  
Act
Date: 1474-02-03

Transcription

2020-10-22 by myriam bols
It(em) tvo(n)nisse tusschen gielise van adelberghe ende henricken appelman en(de)/
denijse boegairts alse mombo(r)en margrieten marien ende katlinen heurer/
werdynnen in deen zijde en(de) wille(m)me ende pet(ere)n de naen bruede(re)n der voirs(creven) gezust(ere)n in dande(re) als van dien dat de voirs(creven) willem ende peter/
meynden dat de voirs(creven) gielijs met zijnen medeplichte(re)n en(de) heure(n) huysvrouwe(n)/
sculdich wa(r)en inne te bringhene alle vliegende erve ende have die zij/
van janne wilen de naen in huweliker vorwerden gehadt hebben eve(n)verre/
zij inde goede vanden sterfhuyse souden willen mede deylen Seggen(de)/
de selve gebruede(re)n dat de voirs(creven) gezust(ere)n tghene dat sij van heuren/
vader gehadt hebben dat zij dat gehadt hebben ende ontfanghen in/
huweliker vorwerden biedende dat te thoenen dairaf de vors(creven) giel(is)/
met zijnen medeplicht(ere)n ende heuren huysvrouwen de contrarie/
meynden So es ten uut(er)sten yerst thoenisse gehoirt zijnde gewijst/
dat evenverre de voirs(creven) zwaghers met heuren huysvrouwen met den/
ande(re)n deylen willen dat zij tot heurer eed bringhen zullen int sterfhuys/
alle vliegen(de) erve ende haeflike goede die zij vanden voirs(creven) wilen janne/
den naen heuren vader in huweliker vorwerden gehadt hebben cor(am)/
iud(oco) abs(oloens) m(er)cels hoeven lynden febr(uarii) iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2020-10-22 by myriam bols
It(em) achtervolgen(de) den voirs(creven) vo(n)nisse so hebben de voirs(creven) gielijs van adelb(er)ge m(ar)griete/
snaens zijn wijf denijs boegairts en(de) katline snaens zijn wijf op heuren eed genome(n)/
die zij d(air)om lijflic ten heiligen gedaen hebben ter p(rese)ncien jans blanck(aer)ts en(de) ja(n)s m(er)cels/
scepen(en) te lov(en) bij stavingen jans de putte(re) vorst(er)s te lov(en) ten bijwesene willems en(de) pet(er)s/
de naen gebruede(re)n die dat v(er)socht en(de) geconsenteert en(de) aengenomen [hebben] in manie(re)n of dat/
inde banck gedaen wa(r)e dat zij tot der selv(er) heurer eed int voirs(creven) sterfhuys gebracht/
hebben alle vliegende erve en(de) haeflike goede die zij vanden voirs(creven) wilen janne de naen/
heuren vader in huwelik(er) vorwerden gehadt hebben Act(um) cor(am) dict(is) scab(inis) m(ar)cii ii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-09 by kristiaan magnus