SAL8142, Act: V°295.1 (513 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°295.1  
Act
Date: 1474-02-26

Transcription

2020-11-07 by myriam bols
It(em) jan platteborsse de jonghe van weghen des voirs(creven) peters ty(m)m(er)mans/
den welken hij in desen op hem genomen heeft ende gelooft te v(er)vaene/
in tegewoirdicheid(en) van janne blanckairt ende joese absoens soen wile(n)/
joes den voirs(creven) pauwelse van beerhem en(de) oic janne van beerhem zine(n)/
neve inder vroenten dair zij gehouden zijn aengesocht en(de) gep(rese)nteert/
oft zij heur consent dair inne draghen wouden om den meesten cost/
te schuwene dat de voirs(creven) peter ty(m)merman tghene des hij hem v(er)mete(n)/
heeft te thoenen vanden wesene van rechte dat hij dat soude moegen/
thoenen bij certificacien der stad van bruessel en(de) der wethoude(re)n ald(air)/
welck consent de voirs(creven) pauwels ende jan hem weyg(er)den cor(am) blanck(air)t/
iud(oco) abs(oloens) febr(uarii) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus