SAL8142, Act: V°349.3 (629 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°349.3  
Act
Date: 1474-03-22

Transcription

2020-12-25 by myriam bols
Item navolgende den vo(n)niss(e) tusschen wille(m)me lobbe aenlegge(r) in/
deen zijde ende janne diericx van dande(re) bij scepen(en) van loeven/
gewesen m(ar)cii xix lestleden om den voirs(creven) wille(m)me met zijnre/
eed te moegen voertvaren ende dair inne te clee(re)n de p(ar)tien van/
ghelde ende wair aen de selve willem die lx rijnsch(en) gulden(en)/
die hij den voirs(creven) janne zeide geleend te hebben geleend hadde/
So heeft de selve willem lobbe op heden gep(ro)duceert om de/
voirs(creven) scleernisse te doen een gescrifte dairaf de tenue(re) hier na/
volght dwelck gedaen zijnde de voirs(creven) jan diericx begheerde/
copie te hebben om dae(re)nteynden dair op te seggen zo hem soude/
moegen dienen Den vors(creven) wille(m)me replice(re)nde en(de) versuecken(de)/
met zijnen eede dair hij met vo(n)niss(e) toe gewesen was te moegen/
voertvaren ende oft jan(ne) diericx dair nae e(n)nighe copie van/
rechte behoirde zo mocht hij dair die volghen om te hebben op/
zinen cost Na dwelke gewijst es dat de voirs(creven) willem/
met zijnre eed voertvaren mach en(de) zijn sake sluyten en(de)/
oft dae(re)nteynden de voirs(creven) jan diericx beg(er)t te hebben dat hij/
die sal moegen hebben tsijnen coste Ende so heeft ten uut(er)sten/
de voirs(creven) willem zinen eed gedaen dat navolgende der cleerniss(e)/
bij hem in gescrifte overgegeven en(de) boven all ontfangh de/
voirs(creven) jan diericx van des de voirs(creven) willem hem geleef geleend/
heeft alnoch sculdich es lx rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s/
elken gulden(e) gerekendt cor(am) abs(oloens) miles blanckaert m(er)cels/
hoeven lynden marcii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus