SAL8142, Act: V°398.1 (698 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°398.1  
Act
Date: 1474-05-09

Transcription

2021-02-13 by myriam bols
It(em) steven hellincx soen wilen stevens heeft gehuert tegen janne/
van rillair een watermoelen met den lande beemde en(de) allen and(ere)n/
toebehoirten also die gelegen es te vroyenberghe en(de) yngel/
van rillair die voermaels gehouden heeft Te houden ende te/
hebben van kersmisse lestleden eenen termijn van drie jairen langh/
eemp(er)lic v(er)volgende elcx jairs dae(re)nbynnen voer en(de) om xxix/
mudden rogs alsulcx als de voirs(creven) moelen wynnen sal der maten/
van loeven Te weten tvierdel dairaf xxiiii daghe in merte/
tvierdel xxiiii daghe in junio tvierdel xxiiii daghe in septe(m)bri/
en(de) vierdel xxiiii daghe in decembri te betalen den voirs(creven) ja(n)ne/
van rillair jairlix den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde (etcetera) quo(li)[b(et)] ass(ecutu)[m] Met/
vorwerden dat de voirs(creven) jan de voirs(creven) moelen van steenen rade(re)n va(n)/
allen gaenden wercke en(de) de huysinghen houden sal [op zine(n) cost] in goeden/
state uutgescheiden van belen te scherpen dwelc de voirs(creven)/
steven op zine(n) cost doen sal It(em) sal de voirs(creven) steven moege(n) truncke(n)/
ten behoirliken tijde de willighen d(air)op staende bij also dat hij/
jairlix dair op zetten sal xx poten vanden selven zape en(de) sal/
de voirs(creven) jan alst behoeft vanden selven willigen moegen nemen alsoe/
vele loecx alsmen aende voe(r) ald(air) behoeven sal It(em) zullen zij/
gesamenderhand de vruchten op de ooftboome jairlix half en(de) half/
deylen en(de) te halven coste ter eerden leve(re)n en(de) de ooftboome sal jan/
moegen truncken dairs behoeft tsijnen p(ro)fijte En(de) voe(r) de betalinge/
vander voirs(creven) moelen van xxiiii merte lestleden tot kersmisse naistcomen(de)/
zijn borghen peter coemelinc bode d(er) stad van lov(en) en(de) henrick jorijs van/
egenhoven Et p(ri)mus En(de) es voirt vorwerde dat de voirs(creven) steven voer/
dande(r) twee jairen dan toecomen(de) sal den voirs(creven) janne ande(re) goede borchtocht/
tusschen dit en(de) den xxiiii dach van septembri naistcomen(de) met vorw(er)d(en)/
oft hij dat niet en dade dat dan de selve jan de voirs(creven) moelen selve zal/
moegen aenveerden en(de) zijn p(ro)ffijt dair mede ten naesten kersmisse dan/
vervolgende niet wed(er)staende der hueringhen vors(creven) blanck(aer)t iud(ocus) abs(oloens)/
maii ix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus