SAL8142, Act: V°398.2-R°399.1 (699 of 807)
Search Act
previous | next
Act V°398.2-R°399.1  
Act
Date: 1474-05-06

Transcription

2021-02-13 by myriam bols
Item na dien dat jan cloet goird pasteel henrick van zoerle jannes clyssen/
custe(r) van nuwerode jan keel ende willem feyt inden name en(de) van weghen/
des dorps van nuwerode dair toe gelast in deen zijde en(de) jan wiggher/
in dande(re) comen zijn voe(r) den raide vander stad van dat de vors(creven) vande(n)/
dorpe van nuwerode meynden dat de voirs(creven) jan wigger als ingeseten/
desselfs dorps sculdich wa(r)e met den ande(re)n ingeseten(en) gelijc hen te/
contribue(re)n en(de) de laste te hulpen draghen van alsulken gedinghe als/
tvors(creven) dorp gehadt en(de) beleidt heeft tegen jonck(er) henricken wilen va(n)/
schoenhoven alse vander heyden van nuwerode voe(r) de he(re)n p(re)sident en(de)/
raide m(ijns) gened(ichs) h(ere)n tshertoghen te bruessel reside(re)nde Dairaf de
//
voirs(creven) jan wiggher de contrarie meynde seggende dat hij voe(r) de vo(n)niss(e)/
en(de) hangende tgedinghe voer ende na wederseeght heeft den ghenen/
die dbewynde hadden vanden beleiden des gedinghs voirs(creven) te vueren/
dat hij inden selven gedinghe niet te doen en woude hebben noch d(air)aen/
wynnen noch verliesen noch medegelden en(de) dairaf boed hij den eed/
te gheven en(de) te nemen Ende na dien dat de ghene tot den welken/
hij den eed deylde hem den eed overgegeven hadde en(de) de selve jan/
wigg(er) zijnen eed gedaen heeft also hij dien voergeleeght voergedeilt/
heeft so es getermineert dat de selve jan wigger vand(er) vors(creven)/
contribucien ongehouden sal zijn cor(am) duffle sub(stitu)[to] burg(imagistro) tybe/
burg(imagistro) et aliis in pleno consilio maii vi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus