SAL8142, Act: V°72.2 (120 of 808)
Search Act
previous | next
Act V°72.2  
Act
Date: 1473-09-21

Transcription

2020-10-02 by myriam bols
It(em) t(er) meerd(er) vestich(eit) d(er) geluften vors(creven) heeft geloeft de/
vors(creven) jan le(m)mens de vad(er) t(er) manissen der vors(creven) rintm(eeste)r(e)n/
en(de) wout(er)s vand(er) moelen aut alt(er)i[(us)] te comene voir/
de wet te stee(n)huffle en(de) and(ere)n wetten d(air) afmen sijn erf/
goede die hij opd(en) dach va(n) heden houden(de) is besitten(de) is/
[gelegen sijn ende aldair den voirs(creven) wout(ere)n tott(er) vors(creven) scult behoeff] voir tvoldoen vander vors(creven) geluften alsoe vele vanden selve(n)/
sine(n) erfgoeden als de vors(creven) so(m)me van xlix(½) peet(er)s gedraegh(t)/
wettelic v(er)oblige(re)n Welks obligacie(n) nochta(n) niet wed(er)staen(de)/
hij de selve jan le(m)mens metten and(ere)n v(er)obligeerden p(er)sone(n)/
in hue(re)n p(er)soene(n) gehouden sijn en(de) gehouden sulle(n) bliven voir/
tvoldoen d(er) xlix(½) peet(er)s vors(creven) o(m)me dat aen hue(r) persone/
oft aende vors(creven) goede v(er)haelt en(de) v(er)richt te mogen w(or)de(n)/
beide vanden p(ri)ncipalen gebreken en(de) coste va(n) rechte die/
d(air) op lopen souden mogen welke obligacie gescieden sal/
ten coste jans le(m)mens vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus