SAL8142, Act: V°9.2 (13 of 810)
Search Act
previous | next
Act V°9.2  
Act
Date: 1473-07-03

Transcription

2020-03-22 by Véronique Bavin
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen te weten(e) dat opde(n) dach van hede(n) voer ons come(n) es/
henrick de witte sone willems wijle(n) de witte en(de) heeft in alle der best(er) forme(n) en(de)/
manie(re)n soe dat nae recht best mach dienen en(de) stat g(re)pen ge(con)situeert en(de) mechtich/
gemaect willem(me) en(de) arnde de witte gebruede(re)n desselfs henrix henricke de rijke swag(er) der/
voirs(creven) gebruede(re)n en(de) henricke de witte sone wijle(n) arnts de witte tsame(n) en(de) elke(n) van hen besu(n)der/
en(de) met dese(n) teg(enwordigen) l(ette)ren maect ordin(er)t en(de) stelt sijn p(ro)cur(eur)s ind(en) zake(n) die als nu geport en(de)/
hangen(de) es voer meye(r) en(de) scep(enen) va(n) wiltsele tussche(n) den voirs(creven) henricke de witte (con)stitueerd(er)/
t(er) eenre en(de) den meye(r) van wiltsele te(r) and(er) zijden welke p(ro)cur(eur)s en(de) elke(n) van hen besu(n)d(er)/
hij gegeve(n) heeft en(de) v(er)leent met dese(n) l(ette)ren volcome(n) macht en(de) zund(er)linge beveel o(m)me de selve/
zake(n) met rechte te volgene en(de) daer inne met rechte voirt te vae(re)n en(de) alle t(er)mijne van rechte te houden en(de) te v(er)wae(re)n en(de) alle vo(n)nisse(n) het zij int(er)locuteur oft diffinitijff te eyssche(n)/
en(de) te v(er)wachte(n) Ende voirt meer alle tgene te doene en(de) te hante(re)n ind(en) voirs(creven) zaken en(de) meer alle tgene te doene en(de) te hante(re)n inde(n) vors(creven) zaken en(de)/
in des daer aen cleeft als hij henrick de witte (con)stitueerde(r) voirs(creven) selve soude moege(n) doen/
oft hij p(re)sent en(de) voe(r) oige(n) wae(re) Gheloven(de) de selve (con)stitueerde(r) goet vast gestentich en(de)/
van weerden te houden te ewigen dagen soe wes de voirs(creven) p(ro)cur(eur)s oft e(n)nich van hen/
daer inne doen oft vorde(re)n sulle(n) in alre vuegen oft de voirs(creven) (con)stitueerde(r) dair selve ieg(ewelcke)/
sijnde gedaen hadde cor(am) tybe burg(imagistr)[o] m(er)sels hoeve(n) scab(inis) julii iii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byThe Administrator
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus