SAL8145, Act: V°5.2 (8 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°5.2  
Act
Date: 1478-06-30

Transcription

2020-06-26 by Pieter Soetewey
It(em) den dach van rechte op heden dienen(de) voer meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) tusschen de rintmeest(er)s der stad van loven(e) van wege(n)/
der selv(er) stad t(er) eenre ende jan de smet t(er) ande(re) hebben de selve/
p(ar)tijen den selve(n) dach uutghestelt ende v(er)linght tot van heden over/
xiiii nachte(n) naestcomen(de) te mistijde ende heeft ghelooft de selve jan/
alsdan teghen den voirs(creven) rintmeest(er)s te rechte te comen(e) en(de) ten ynde uut/
rechte te plegen(e) ende lijflijken ten heylighe(n) gheswore(n) dae(re)n bynne(n)/
sijn goede have noch erve niet te mynderen(e) noch te v(er)tieren(e) in/
gheenre manie(re)n cor(am) tybe willem(air) scab(inis) et joh(hann)e(s) lenarts forestario/
junii ulti(m)a videl(ice)t die m(ar)t(is)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2018-09-06 by The Administrator