SAL8145, Act: V°58.3-R°59.1 (116 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°58.3-R°59.1  
Act
Date: 1478-08-27

Transcription

2021-04-22 by Pieter Soetewey
Item want toussaint spouron als wettich sone symons wilen spouron/
en(de) als p(ro)cur(eur) van renchon en(de) mathijs spouron en(de) oic mageriete/
spouron weduwe henricx wilen de lathouwe(re) zijnre bruederen/
ende zuster na de heerlich(eit) ons gened(ichs) he(re)n tsh(er)toge(n) en(de) de(n) rechte/
zijnre stad van loeven(e) uut machte van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(e)/
voir hen wettich gebreck van xl crone(n) eens van ov(er) lange jare(n) voir/
leden come(n) en(de) geleit is tot allen den goeden beyde have ende erve/
pirarts wilen sone lambert jadit le febure opden xvi[te(n)] dach d(er)/
maent van julio lestleden hadde doen besc(ri)ven henri sone toussaint/
wilen le charlier die hem vanden voirs(creven) goeden ongebruyckich maecte/
een dach(mael) lants gelegen sur le champ deseur le marlire inde p(ro)ch(ie) van/
graven reengenote(n) de lande vander vesturen van graven en(de) den/
goeden des outaers van sinte mychiels inder kerken van sinte jorijs/
inde prochie van graven dat houden(de) en(de) handplichten(de) sonder wille
//
ende consente des voirs(creven) toussaints en(de) sond(er) hem te vernuege(n) van zijne(n)/
wettigen gebreke(n) voirs(creven) en(de) v(er)socht dat hij zijn hande dair af lichte(n)/
soude oft jege(n) he(m) te loeven(e) comen rechts plegen Tot welke(n) daghe/
noch oic tot de(n) dach van heden de voirs(creven) henri noch ande(re) va(n) zijne(n)/
wegen comen en is So wijsden de he(re)n scepen(en) va(n) loeven(e) t(er) manissen/
smeyers voir i vo(n)nisse yerst gehoirt en(de) gevisenteert trescript vand(en)/
meye(r) van grave(n) datme(n) de(n) voirs(creven) toussaint vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n)/
soude inde macht van zijne(n) beleyde voirs(creven) soe v(er)re dat noch voir he(n)/
comen is cor(am) o(mn)ib(us) scab(inis) de(m)pt(is) lyemingen langrode augusti xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator