SAL8145, Act: V°80.2 (162 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°80.2  
Act
Date: 1478-09-18

Transcription

2021-11-14 by Pieter Soetewey
Het sijn comen voir den raide vand(er) stad jan de zeelmake(re) wonen(de)/
te ha(m)me in deen zijde ende henrick baudet ende arnt van beausairt/
die tregement en(de) dbewindt inden voirs(creven) dorpe van ha(m)me hadde(n) gehadt/
op de soudenie(re)n vand(en) selve(n) dorpe uut te stellen in dand(ere) Aldair de selve/
jan de seelmake(re) seyde dat hij als soudenier uute(n) selve(n) dorpe ten/
orloghe gesonden hadde gheweest ende ghedyent hadde inde leste/
voirleden ryse van orloge(n) ende van dien in ghebreke ware/
van eender maent van sijnd(er) soudyen Behe(re)nde? en(de) versueken(de) vand(en)/
voirs(creven) henricke ende arnde als bewindt doen t(er) tijt inde(n) voirs(creven) dorpe van/
dien hebben(de) betalinghe vand(er) voirs(creven) maent te ontfangen(e) Dairaff/
de selve henrick en(de) arnt de (con)trarie hielden seggen(de) dat de voirs(creven)/
jan de zeelmake(re) zond(er) consent thuysweert come(n) was voir de seve(n)ste /
weke ende d(air) ome billix ongehoude(n) te zijne van e(n)nig(er) betalinge(n) hem te/
derve(n) doene Soe es bijd(er) stad ghet(er)mineert dat de voirs(creven) henrick/
baudet ende arnt van beausart bynne(n) vive daghe(n) naest comen(de)/
inden name vanden voirs(creven) dorpe van ha(m)me ghehoude(n) sulle(n) sijn den/
voirs(creven) janne zeelmake(re) betalinghe te doene van vijff francken te/
weten(e) xvi st(uvers) voir elke francke en(de) iii pl(a)c(ken) voir elke(n) stuv(er) gerekent/
Ende in ghevalle dat die betalinghe aldus den voirs(creven) janne ten/
voirs(creven) daghe niet en gheschiedde dat de voirs(creven) jan de selve ii/
p(er)sone(n) oft ande(re) uute(n) voirs(creven) dorpe van ha(m)me tot des dorps laste/
en(de) coste voir de voirs(creven) v franken sal moghe(n) doen houde(n) Act(um) in/
pleno (con)silio septembr(is) xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator