SAL8145, Act: V°81.5 (164 of 588)
Search Act
previous | next
Act V°81.5  
Act
Date: 1478-09-24

Transcription

2021-11-23 by Pieter Soetewey
It(em) ter meerd(er) zekerheit den pensionar(is) van des voirscr(even) is te/
doene soe zijn bij hande(n) merx crauwels vorst(er)s te loeven(e) bij/
den voirs(creven) willem(me) de voirs(creven) gehuysscen tot behoef als voer(e)/
pantsgewise in hande(n) gesedt en(de) veroblig(er)t voir tvoldoen der/
voirs(creven) rente(n) eens mans corte(n) tabbart zeer costelike(n) gestict en(de)/
besedt met rijckelike(n) p(er)len zee(r) uutnemende geleecht in eene/
holten(en) laye wel omwonde(n) bezeghelt bute(n) mette(n) zegle dierix/
van langrode voirs(creven) en(de) gesteken in een saxke(n) bezegelt met den/
zegle rombouts willemair voirscr(even) Te dien ynde oft de voirs(creven)/
pensionar(is) in tide(n) toecomen(de) e(n)nich gebreck bevonde(n) en(de) hadde/
in voldoen huerre scep(enen) br(ieve) voirs(creven) dat zij dan oft yema(n)t anders/
int(er)est d(air) toe hebben(de) zijn oft hen gebreck aende(n) voirs(creven) tabbaert/
v(er)hale(n) sal oft sele(n) moegen en(de) die met rechte te(n) p(ri)se va(n) juwe/
lieren oft ande(re)n hen des verstaende v(er)hale(n) met v(er)coepe(n) en(de) te(n)/
hoochsten te bringen Schiet dair ov(er) dat salme(n) de(n) voirs(creven) willem(me)/
wederkeere(n) en(de) oft d(air) gebrake(n) dat salme(n) mette(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n)/
aende(n) voirs(creven) willem(me) en(de) zijn goede moege(n) verhalen Ende oft zij an(ders)/
v(er)nuecht werde(n) sele(n) de voirs(creven) gehuyssche(n) gehoude(n) zijn de(n) voirs(creven) willem(me)/
de(n) voirs(creven) tabbart te restitue(re)n also sij die(n) ontfangen hebben eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-09-06 by The Administrator