SAL8148, Act: R°113.4-V°113.1 (152 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°113.4-V°113.1  
Act
Date: 1482-11-13

Transcription

2022-10-20 by Josette Leenders
It(em) in meerder vestich(eit) den vors(creven) ghehuyssche(n) van des voirs(creven) es/
te doene soe sijn bij handen jaspar claes vorst(er)s te lov(ene) vanden vors(creven)/
ad(ri)ane ren(un)c(ians) ut sup(ra) den vors(creven) meest(er) bartholomeeuse tot behoef als/
voo(r) in handen ghesedt en(de) verobligeert voir tvoldoen der vorsc(creven) renten
//
de juweelen hiernae besc(re)ven Inden yersten sesse zilve(re) schale(n)/
weghen(de) vi m(er)ct vii oncen xv ynghelsche It(em) eene(n) wat(er)pot/
weghen(de) twee m(er)ct myn vijff ynghelsche It(em) een gulden(en) colie(r)/
met xv p(er)len en(de) xv cleyn robbijnk(e)ns weghen(de) twee oncen/
vijff ynghelsche Tot dyen eynde ghebuerdet den voirs(creven)/
ghehuysschen inde vors(creven) lijfrente oft ind(er) bewijsenissen der selv(er)/
e(n)nich ghebreck te hebben(e) dat sij oft yema(n)t and(er)s recht inde/
selve lijft(ochte) hebben(de) sijn ghebreck aen de vors(creven) juweele(n) met/
rechte sulle(n) moge(n) v(er)halen en(de) die v(er)coepen ende ten hoeghsten/
bringhe(n) Schiet dair yet ov(er) dat salme(n) wed(er)keeren ende/
oft dair yet ghebrecht dat salme(n) ae(n)de(n) vors(creven) adriane en(de) sijn/
ander goede moghe(n) v(er)halen ende oft de voirg(enoemde) ghehuysschen/
and(er)s dan met vercoepe der voirs(creven) juweelen vernueght wordden/
soe sal de vors(creven) meest(er) barthel(meeus) gehoude(n) sijn den vors(creven) ad(ri)ane [die] wed(er)/
te keeren(e) ghelijck hij die ontfanghen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-10-31 by The Administrator