SAL8148, Act: R°117.2-V°117.1 (159 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°117.2-V°117.1  
Act
Date: 1482-11-12

Transcription

2022-11-08 by Josette Leenders
It(em) also als ten vervolghe h(ere)n arnds van meerbeke priest(er)s geleidt/
zijnde voer zijn wettich gebreck van iii ryders lijftochten tot/
allen den goeden have ende erve h(ere)n arnds vanden houte p(ri)est(er)s/
gescr(even) es geweest met brieven der stad van loeven den meye(re)/
van halen of zijnen stedehoude(re) ter nuwercapellen hem/
den selve goede te leve(re)n ende oft de vors(creven) vanden houte/
katlijne couwens en(de) goessen schoemakers of yemant and(er)s/
dair tegen yet seggen oft alleg(ere)n wilden dat zij des q(ua)men/
alhier voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) int recht tot eenen zek(ere)n dage/
van rechte mids verstriken van genechten op heden diende/
aldair de selve p(er)sone noch nyemant van heuren wegen comen
//
en es den voirs(creven) geleidden compare(re)nde en(de) trecht v(er)suecken(de)/
doende oic blijcken resc(ri)pcie vanden diene(re) vander nuw(er)capellen/
die certificeerde dat hij dexecucie navolgen(de) den v(er)suecbrieve(n)/
gedaen hadde en(de) den p(ar)tien vors(creven) dach bescheiden So hebben/
de scepen(en) van loeven t(er) maniss(en) smeyers gewijst voer een/
vo(n)nisse so verre des voirs(creven) geleidden wed(er)p(ar)tie niet en/
quame ten opstaene smeyers en(de) van hen scepen(en) datmen/
hem dan vanden vors(creven) goeden houden sall in zijnen vors(creven) beleide/
tot zijnen wettigen gebreke behoef also v(er)re alst noch voer/
hen scepen(en) comen es Cor(am) eisdem
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-10-31 by The Administrator