SAL8148, Act: R°119.1 (165 of 452)
Search Act
previous | next
Act R°119.1  
Act
Date: 1482-11-12

Transcription

2023-03-20 by Josette Leenders
Allen den ghenen die dese onse open(en) l(ette)ren zullen zien oft hoire(n) lesen/
(et)c(etera) dat de p(ro)viso(r)en en(de) mombo(r)en der taflen tsheylichs gheests van/
sinte pet(er)s te loeven(e) inden name en(de) van weghen der selver taflen/
en(de) met consente vanden borg(er)meest(er) der stad van loeven(e) en(de) loenijs/
van udekem en(de) goerijs vrancx inden name van hen selve(n) en(de) van/
weghen des dorps van cortbeke ov(er)loe en(de) hebben geconstitueert/
gestelt en(de) geordineert en(de) met desen jege(n)woirdigen l(ette)ren (con)stitue(re)n/
setten en(de) ordine(re)n huer p(ro)cur(eur)s en(de) voirgangers he(re)n dierick heykens/
m(eester) willem stradio meest(er) jeronimu(m) coci en(de) jannes heyms aut/
Om alsulcken zaken als de voirs(creven) constitueerders inden name als bove(n)/
uutstaen(de) hebben teghen de he(re)n canoncke(n) en(de) cap(it)le [der nyeuwer fu(n)dacie(n)] van s(in)te pet(er)s/
te loeven(e) met rechte te v(er)wa(r)en te bescudden te v(er)volgen te bedingen/
te wynne(n) en(de) te v(er)liesen tallen plaetsen voir alle gerichten gheestel(ijcke)/
en(de) weerlijcke dair des behoeven en(de) te doen salle(n) wesen getuygen/
ofts behoeft te leyden der wederp(ar)tien getuygen te zien en(de) hoiren/
die te batte(re)n ende te wederleggen te replice(re)n te duplice(re)n/
alsoe wale int p(ri)ncipael als int accessoir Geven(de) en(de) v(er)leenen(de)/
de voirs(creven) constitueerders den voirs(creven) hue(re)n p(ro)cur(eur)s en(de) elken bezund(er)t/
volcomen macht en(de) aucto(ri)teit eene(n) oft meer p(ro)cur(eurs) te moege(n)/
stellen en(de) substitue(re)n o(m)me bij hen gedaen en(de) gevordert te worden/
in des voirs(creven) is des zij selve souden moeghen doen En(de) alle/
pointen en(de) ar(ticu)[len] van rechte dair toe te vorde(re)n en(de) te doene/
die nae recht oft costume vand(en) plaatsen dair dat geboirt/
behoiren selen moeghen en(de) den voirs(creven) p(ro)cur(eur)s en(de) gesubstitueerde/
dat orberlijck duncken sullen Et g(e)n(er)alit(er) Promitten(tes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) buetssel burg(imagistr)[o] hoeven tybe novembr(is) xii
ContributorsJef Willemsens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-10-31 by The Administrator