SAL8148, Act: V°117.2 (160 of 449)
Search Act
previous | next
Act V°117.2  
Act
Date: 1482-11-12

Transcription

2022-11-06 by Josette Leenders
It(em) also als ten vervolghe denijs melgiers geheten laukens/
geleidt zijnde voer zijn wettighe gebreke tot allen den goeden/
have en(de) erve jans vander me(r)en gescr(even) es geweest den meye(re)/
van bierbeke of zijnen stedehoude(re) hem de selve goede te/
leve(re)n ende oft de vors(creven) jan en(de) henrick mylet zijn wi(n)ne/
of yemant anders tegen des vorsc(reven) es yet seggen of alleg(ere)n/
wilden dat zij des quamen op heden alhier voe(r) meye(re) en(de)/
scepen(en) int recht aldair zij noch nyemant van heuren/
wegen comen en es den p(ro)cur(eur) des vors(creven) geleidden te weten/
willem(me) van lele compare(re)nde en(de) trecht versuecken(de) Soe/
hebben de scepen(en) van loeven yerst gehoirt c(er)tificacie van/
janne hannart meye(re) te bierbeke die certificeerde dat hij/
de vors(creven) lev(er)inghe gedaen hadde t(er) manissen smeyers gewijst/
voer een vo(n)niss(e) so v(er)re des vors(creven) geleidden wed(er)p(ar)tie/
niet en quamen ten opstaene smeyers en(de) van hen scepen(en)/
datmen hem dan vanden vors(creven) goeden houden sall in zijne(n)/
vors(creven) beleide tot zijnen wettigen gebreke behoef alsoe/
v(er)re alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) eisdem
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-10-31 by The Administrator