SAL8154, Act: V°184.2 (340 of 634)
Search Act
previous | next
Act V°184.2  
Act
Date: 1490-12-22

Transcription

2017-01-23 by Mi-Je Van Gils
Item willem de gruyte(re) draye(r) heeft geloeft ja(n)ne/
de becke(re) bontwercke(r) neghen rijnssche gulden(en)/
[ad bo(na)m (com)put(ationem)] te xx st(uvers) stuck mo(n)ete illustrissi(m)or(um) d(omi)nor(um) (et)c(etera) ad/
invocavit p(ro)x(imum) p(er)sol(vere) ass(ecutu)[m] Met sulcker (con)dicien/
bij alsoe de voirs(creven) willem den voirs(creven) ja(n)ne vander/
voirs(creven) so(m)men ten voirs(creven) t(er)mine niet en betaelde/
soe sal de voirs(creven) jan alsulcke(n) pa(n)de(n) als willem/
voirs(creven) hem inde hande gesedt heeft moghen/
v(er)coepen en(de) sijn voirs(creven) schult daer ane moghen/
v(er)halen cor(am) ooghe loco burg(imagistro) et aliis de (con)scilio dec(embris) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-08-18 by Agata Dierick