SAL8162, Act: R°208.2-V°208.1 (309 of 489)
Search Act
previous | next
Act R°208.2-V°208.1  
Act
Date: 1501-02-13

Transcription

2022-11-06 by Jos Jonckheer
Dit zijn de goede en(de) panden dair/
af vo(r)e mencie gemaict is/
Inden iersten een huys en(de) hof metten toebehoirten
//
gelegen inde p(ro)chie van erps tusschen de goede/
des gasthuys van sintjans te bruessel ten drien/
en(de) de strate aldair t(er) vierder zijden/
It(em) een boender en(de) een half dach(mael) lants gelegen/
inde selve p(ro)chie h(er) wenselijn ts(er)claes t(er) eenre/
en(de) de goede des cloest(er)s van corttenberghe t(er)/
ande(r) zijden/
It(em) een boend(er) lants gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie/
van erps t(er) plaetsen geheeten den boeckstock/
tusschen de goede des voirs(creven) gasthuys t(er) eenre/
en(de) de goede jans hoebroecx t(er) ande(r) zijden/
It(em) een dach(mael) lants gelegen opden boeckstock/
voirs(creven) tusschen de goede mychiels schelckens/
t(er) eenre en(de) de goede jans weyns t(er) ande(r) zijde(n)/
It(em) i(½) dachmael lants gelegen ten bruele inde/
selve p(ro)chie tusschen de goede airts vand(en)/
broecke t(er) eenre en(de) de goede der erfgenamen/
gheerts wijlen switten t(er) ande(r) zijden/
It(em) (½) boender beempts gelegen inde voirs(creven) goede/
p(ro)chie tusschen de goede des voirs(creven) goidshuys/
van s(in)t jans te bruesselle t(er) eenre de/
strate geheeten de clapstrate t(er) tweetster en(de)/
de goede katlijnen absoloens t(er) derder zijden
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus