SAL8219, Act: R°20.2-R°21.1 (43 of 96)
Search Act
previous | next
Act R°20.2-R°21.1  
Act
Date: 1568-10-13

Transcription

2019-09-20 by Lise Van Hout
Item augustijn vander varent sone wijlen laureijs/
en(de) anne weijns dochtere wijlen mathijs gehuijsschen/
woonen(de) te loven(en) in p(rese)ntia hebben opgedraegen/
met behoirlijcker v(er)thijdeniss(en) die goeden/
naebes(creven) Ierst een huijs en(de) hoff metten/
/ schueren stallen backhuijse en(de) allen anderen/
zijn(en) toebehoirten gelegen alhier te loven(en) inde/
hoelstraete tusschen die goeden niclaes de/
briedere ter eenre michiels boon(en) ter ii[er]/
en(de) die v(oir)s(creven) gehuijsschen ter iii[er] zijden Item/
noch een stuck landts gel(ijc) tselve ombegrepen der/
maeten gelegen es tusschen zijn drije paelen inde/
v(oir)s(creven) hoelstraete regen(oeten) tv(oir)s(creven) huijs en(de) hoff/
ter eenre steven claes ter ii[er] jan bloems/
ter iii[er] en(de) petronelle van(den) bossche ter iiii[er]/
zijden gel(ijck) zij die zelve goeden met scepen(en)/
brieven van loven(en) in date des naestleste daechs/
martii a(nn)o xv[c] xlviii v(er)cregen hebben gehadt/
tegen mathijsen muelemans Expos(ito) impos(itus)/
Soe es d(aer)inne ten erffel(ijcken) rechte gegoet/
ph(i)l(ip)s van doirne inden name en(de) tot behoeff/
heilwijge heijthoffs zijnd(er) moedere Et/
satis die voirscr(even) opdraegeren obligan(do) et/
submitten(do) Et war(ans) op negen scellingen boon/
sheeren chijns aen mijn heere van dieghem/
daervoere zij v(er)cleerde jairl(ijcx) betaelt te/
hebben negen stuvers Item aen(den) wittevrouwen/
alhier vii cap(uynen) en(de) vii ontgroen(en)? d(aer)voere/
zij v(er)cleerden int geheele jairl(ijcx) betaelt/
te hebben xxviii st(uvers) Item ii car(olus) g(ulden) erffel(ijck)/
te quijten(e) den xviii v(er)schijn(ende) jairl(ijcx) te kerss(miss)[e]/
aen derffgen(aemen) pauwels van(den) berge Item xix st(uvers)/
erffel(ijck) te lossen den pen(ninc) xviii v(er)schijn(ende) jairl(ijcx) te/
kerss(miss)[e] aen henr(icke) vand(er) maelen Item xix st(uvers)/
erffel(ijck) te quijten(e) den xviii aen tgoidthuijs van(der)/
grauwsusters te loven(en) Item een mudde rogs/
erffpachts te quijten(e) met xxxvi rinsg(ulden) vallen(de)/
jairl(ijcx) inde meije aen tcapitel van s(in)[t] jacops/
bijnnen loven(en) Item vii(½) rinsg(ulden) erffel(ijck) te quijten(e)/
te ii reijsen den penn(inc) xviii aen derffgen(aemen) mathijs/
/ muelemans vallen(de) jairl(ijcx) den xxx[en] martii/
tanq(ua)m prout cor(am) baerts winde octobr(is)/
xiii a(nn)[o] 1568
ContributorsLise Van Hout , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-01-17 by Inge Moris