SAL8219, Act: V°18.2-R°19.1 (39 of 96)
Search Act
previous | next
Act V°18.2-R°19.1  
Act
Date: 1568-10-11

Transcription

2021-04-19 by Lise Van Hout
Item in tegenwoerdicheijt des meijers
//
en(de) scepen(en) van loven(e) naebescr(even) gestaen /
jehan ferro sone wijlen niclaes woonen(de) tot /
melain heeft opgedraegen met behoirl(ijcken) /
v(er)thijdeniss(en) twintich stuivers erffel(ijcken) rinte /
alle jaere uuijt een rinte van drije car(olus) /
erffel(ijcken) alle jaere opten xxiiii maii te bet(aelen)[e] /
die welcke hij hadde met scepen(en) br(ieve) /
van loven(e) de da(to) xxiiii maii a(nn)[o] xv[c] xxxix /
aen en(de) op huijs en(de) hoff metten winnen(de) /
landen d(aer)aen(e) gelegen en(de) allen andere zijn(en) /
toebehoirten gel(ijck) tselve gelegen is tot /
melain ter plaetssen geheeten en broucx /
tusschen die goeden der erffgen(aemen) willems /
wijlen motta ter eenre die goeden jans /
laureijs ter ii[er] en(de) de gemeijnte ald(aer) /
ter andere Expos(ito) impos(itus) est iure /
hered(itari)[o] willlem balza inden name en(de) tot /
behoeff van drije borssen gefund(eer)t bijd(en) /
executeurs van(den) testamen(te) m(eeste)[r] aernts wijlen /
vand(en) halvermijlen ind(er) pedagogie vand(en) /
valck binnen des(er) stadt p(er) mo(nitionem) Et sat(is) /
et war(ans) pro inonerato redditu iure aut /
cor(am) liekercke winde octobris xi[a]
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2014-01-17 by Inge Moris