SAL8325, Act: R°10.2-V°10.1 (6 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°10.2-V°10.1  
Act
Date: 1727-07-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-01 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
naerbes(chreven) gestaen den procureur janssens den/
welcken onder obligatie ende submissie als naer/
recht met renuntiatie aen alle ende iegewelcke/
beneficien ende excepties dese eenighsints contrariere(nde)/
e(nde) signantelijck beneficio ord(inis) divis(ionis) et excuss(ionis) heeft/
verclaert gelijck hij alnoch doet bij desen sich/
te stellen borghe e(nde) cautionaris als p(rinci)pael voor/
allen tgene s(ieu)[r] guilliam de coninck sal comen t'ex-/
ecuteren uijt crachte van sekeren vonnisse der heeren/
schepenen deser stadt in materie van diminutie ge-/
slaeghen opden 27[e] junii 1727 tot laste vanden/
wed(uwe) huijbrecht nijs cum suis [proc(urator) m(eeste)r vandersmissen], ter concurrentie/
van vijfthien guldens drij stuijvers door den voors(chreven)/
wed(uwe) [van(der)smissen] volgens quitt(anti)[e] bij dito janssens onderteeckent/
alreede betaelt, gelovende daer vorens altijt in
//
in sijnen eijgen naeme inne te staen, ingevalle/
midts de geinterjecteerde reformatie, den/
voors(chreven) vonnisse inden souv(erijnen) raede van brabant/
wirde retracteert, e(nde) alhier den procureur vander/
smissen hier toe gedaeght door den dienaer laureys/
janssens ut ret(ulit) coram heer e(nde) m(eeste)[r] hijacinthus/
jacobus schouten ende s(ieu)[r] cornelis de berges/
schepenen vijffden julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer