SAL8325, Act: R°17.3-V°17.1 (10 of 219)
Search Act
previous | next
Act R°17.3-V°17.1  
Act
Date: 1727-07-11
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-04 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naerbes(chreven) gestaen d'heer theodoor/
frantzen rentm(eeste)r der kercke e(nde) leden van s(in)[t] quintens/
denwelcken onder obligatie e(nde) met submissie/
als naer recht met renuntiatie aen alle/
e(nde) iegewelcke beneficien e(nde) exceptien dese/
eenighsints contrarierende e(nde) signantelijck/
beneficio ordinis et excussionis heeft verclaert/
gelijck hij doet, mits desen sigh te stellen borghe/
e(nde) cautionaris als principael voor allen/
t'gene die eerw(eerdige) heeren pastoir e(nde) kerckm(eeste)rs/
der parochiale kercke e(nde) leden van s(in)[t] quinten/
uuijt crachte van sekeren vonnisse der heeren/
schepenen deser stadt de date achsten deser/
loopende maendt julii sullen comen te executeren/
ten laste van guilliam thielens ingesetenen/
van s(in)[t] agatha rode faule van bet(aeling)[e] van twee/
distincte renten d'eene van xxx guldens, ende
//
d'ander van twelff gul(den)s thien stuy(ver)[s] s'jaers/
belovende altijt in sijnen eijghen naeme daer/
vorens inne te staen, ingevalle mits de geinter-/
jecteerde oppositie den voors(chreven) vonnisse bij de/
voors(chreven) heeren schepenen wirde geretracteert/
den voors(chreven) guilliam thielens hier toe te sijn/
gedaeght bij condtbrieven deser stadt geexploitteert/
door den bode ramlo ut retulit coram/
jo(nke)[r] gilbert joseph van grave h(e)[re] van baijenrieu/
laijens (etceter)[a] ende s(ieu)[r] jan van arenbergh scab(inis)/
hac xi[a] julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer