SAL8327, Act: R°91.1 (56 of 198)
Search Act
previous | next
Act R°91.1  
Act
Date: 1729-09-30
LanguageNederlands

Transcription

2022-11-12 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren lieu(tena)n[t]/
meijers ende schepenen van loven naerbes(chreven)/
gestaen judocus damman gebortigh binnen/
dese stadt, sone albert den welcken is ge-/
worden binnen poirter deser stadt midts/
alleenelijck betaelende aen de rentmeesters/
deser stadt de somme van sesse guldens voor/
eenen brandteemer, ende drij gul(den)s voor de/
vondelinghen, ende doende den eedt daertoe/
staende, ingevolghe de resolutie magistrael/
daer van sijnde de date 28 september 1729/
onder(teecken)[t] p.van(den) broeck, ende de quitt(anti)[e] der/
rentmeesteren staende in pede der selve/
onder(teecken)[t] debruijn, hebbende ten effecte dier/
gedaen den behoorelijcken eede daertoe/
staende coram j(onk)[er] wilhelmus van bemmel/
e(nde) s(ieu)[r] cornelis berges 30 september 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer