SAL7327, Act: V°355a.1 (247 of 277)
Search Act
previous | next
Act V°355a.1  
Act

Transcription

2020-01-11 by Jos Jonckheer
Wij gheert van haenw(ijc) en(de) arnt vanden velde scepen(en) van loeven(e) doen cond en(de) kenlic allen liede(n)/
dat voir ons come(n) sijn joffrouwe joha(n)ne die wijf es raes van tombelle [met consente en(de) wille des selfs raes hoirs mans] joffrouwe katline die wijf es/
jans jaspers [met consente des selfs jans hoirs mans] gerart baudijn joffr(ouwe) joha(n)ne sijn wijf en(de) wout(er) van wairnant d(er) selv(er) joffr(ouwe) joha(n)nen sone/
dien sij hadde van hubin wilen van wairnant sijne(n) [hoe(re)n] yerste(n) ma(n)ne man [te voe(re)n uut d(er) selver joffr(ouwe) joha(n)ne sijnre moed(er) met consente en(de) wille des selfs gerarts baudin hoirs mans broede gedaen] ende hebben geloeft/
voir hen hoir erfgename(n) en(de) nacomeli(n)ge(n) alsulken seggen als reyne(r) van mollebais en(de) mathijs/
van gheete voir scepen(en) van lov(en) geseeght hebben [tusscen den partien ende] vande(n) goede(n) gescreve(n) inde(n) scepen(en) brieve(n)/
van lov(en) dair desen brief aen gehange(n) es erflic vast en(de) onv(er)brekelic te houden [en(de) te voldoen] tot/
eeuweliken dage(n) En(de) den voirs(creven) h(ere)n godscalke en(de) ja(n)ne van ruwecheal d(air) af altoes genoegh/
te doen also dat hen hoe(re)n erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) vast en(de) seker sijn sij sal in orkonscap/
van welken dinge(n) wij scepen(en) van loven(e) voirg(enoemt) onse zegele aen dese l(ette)ren hebben gehangen/
gegeve(n) xvi dage in junio anno x[m] xiiii[c] xxxiii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2012-09-12 by Sabrina Keyaerts