SAL7337, Act: R°345.1 (479 of 572)
Search Act
previous | next
Act R°345.1  
Act
Date: 1443-04-13

Transcription

2021-04-27 by Kristiaan Magnus
It(em) want stoet en(de) tebat opv(er)staen en(de) een lange wile tijts gehangen heeft tusschen/
willem(me) vand(er) hofstat van arscot in deen en(de) goerde h(er)meys den jongen met/
consente henrix de v(er)me(re) die na der stat recht van loven(e) geleit es totden/
goeden des voirs(creven) goerts en(de) jouffr(ouwe) yden wijnrix sijns wijfs in dande(re)/
alse vand(er) erflicheit die bleven es na de doot henrix wilen vand(er) rivie(re)n/
geheten van bruess(ele) soe sijn de voirs(creven) p(ar)tien comen voirscepen(en) van loven(e)/
en(de) hebben hen vanden voirs(creven) stoete gekeert in segge(re)n en(de) mintlike effene(re)n/
te weten de voirs(creven) willem in mychiele absoloens en(de) janne gielijs en(de)/
de voirs(creven) goert in janne vande(n) borchoven en(de) goerde roelofs in alsulk(er)/
vuegen dat de voirs(creven) p(ar)tien hue(re)n eysch in gescrifte maken en(de) ov(er)geven [selen] elc/
des and(er)s segge(re)n bynnen xiiii nachten na paeschen neestcomen(de)/
vande(n) welken elc sijn v(er)andw(er)den op des and(er)s eysch maken sal en(de) ov(er)geven/
den segge(re)n bynne(n) xiiii nachten d(aer) na En(de) soe wa(n)ner de voirs(creven)/
segge(re)n den eysch en(de) tv(er)andwerden van beyde(n) p(ar)tien aldus ov(er)hebben selen/
zij bynnen eenre maent d(aer) neest v(er)volgen(de) de getugen van beyde(n) p(ar)tien/
aenhoe(re)n en(de) dat gedaen selen de selve segge(re)n hue(r) uutsprake/
vanden voirs(creven) stoete doen m op dat zijs eens sijn tyerst gevisenteert/
en(de) geweten de natue(re)n vanden hoven h dair de voirs(creven) goeden gelegen/
sijn bynnen xiiii nachten [eenre maent] staphans dair na volgende en(de) oft de/
voirg(enoemde) seggers niet eens gesijn en conne(n) [selen] sij bynne(n) den selve(n) tide/
vo(n)nisse halen [voir scepen(en) van loven(e)] vande(n) stoete voirs(creven) in ald(er) vuegen oft p(ar)tien met rechte/
bedwing bedinght hadden en(de) oft e(n)nig(er) p(ar)tien segger gebrake/
sele(n) zij in die stat ene(n) ande(re)n geliken man moegen nemen p(ro)mitt(entes)/
ratu(m) opp(endorp) rike ap(ri)l(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-04-04 by Wannes Debruyne