SAL7337, Act: V°301.1 (415 of 572)
Search Act
previous | next
Act V°301.1  
Act
Date: 1443-03-05

Transcription

2020-01-10 by Kristiaan Magnus
It(em) na dat de raet vand(er) stat van loven(en) openbairlic aenghehoirt en(de)/
verstaen heeft int lange de handelinge en(de) gescillen die voirmaels/
gesciet en(de) noch staen tusschen steven le baiwire valkene(r) in deen zijde/
en(de) amelb(er)ge sine(n) wive in dande(re) tot welker p(er)sone(n) goede steven smacht/
en(de) roelof stroeproc na der stat recht van loven(en) geleit sijn ende/
de voirs(creven) steven en(de) sijn wijf aslsoe de stat tande(re)n tiden begheert heeft/
bij malcande(re)n negheensins v(er)dragen en connen soe es ov(er)dragen/
inden raide vand(er) stat dat el de voirs(creven) steven en(de) sijn wijf hebbe(n)/
selen en(de) te henw(er)t trecken de goede voirs(creven) gecomen vand(er) zijden der/
voirs(creven) amelb(er)ge te weten elc van hen een helicht dair af o(m)me/
elken sijn gerief en(de) noetdorfte d(aer) af te nemen en(de) te hebben desgelijx/
alse vande(n) gelde staende inden wissel den voirs(creven) gehuysschen/
toebehoe(re)nde gedragen(de) omtrent l pet(er)s en(de) vanden l rijnsch(e)/
gulden(en) die oic inden wissel sculdich sijn te comen(e) uut den hande(n)/
der kijnde(re)n vanden voerbedde der voirs(creven) amelb(er)ge es ov(er)dragen dat/
dat gelt aen renten geleeght sal werden ten p(ro)fite vande(n) kijnde/
der voirs(creven) gehuyssche en(de) dat zij half en(de) half de selve/
renten heffen selen hue(re)r beyder leefdach lanc en(de) mids/
desen van malcande(re)n te vreden staen [tot] dat hen samentlic gelieft/
bij een te comen(e) en(de) then te v(er)the(re)n en(de) tot den desen selen de/
voirs(creven) geleide de voirs(creven) goede ten meesten p(ro)fite doen en(de) laten/
uutgeven o(m)me elken sijn helicht ind(er) voirs(creven) maten te mogen/
hebben Act(um) in pleno consilio m(ar)tii qui(n)to
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-03-07 by Inge Moris