SAL7338, Act: R°108.1 (150 of 519)
Search Act
previous | next
Act R°108.1  
Act
Date: 1443-09-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-02 by Roger Morias
tvonnisse tusschen claese de smet in deen zijde en(de) vrancken vande(n) hove die/
geleyt es totten haeflijken goeden jans joerdens in dande(r) alse van xli/
grypen die de voirs(creven) claes met zijne(n) kerne(n) en(de) ede yesch te te hebben(e)/
en(de) te volgen(e) aen so(m)mege vande(n) goeden die hij d(aer)om hadde/
beslagen als montcost Dair tegen de voirs(creven) vranc met zijne(n) beleide/
allegeerde en(de) seide seke(r) reden en(de) ond(er) den ande(re)n dat de voirs(creven) jan/
joerdens hem seke(r) schout sculdich wae(r) die hij ofts noede were/
met zijne eed p(rese)nteerde te houden(e) hopende d(aer) af in sijne(n) beleide/
gehouden te werden en(de) dat zijn scepen(en) brieven voir al gaen/
souden Es gewijst met desen woirden dat den voirs(creven) vrancken/
en(de) zijne(n) beleid aen de geheel goede volgen sal tgheen des hij/
met zijnre eed hult dat de voirs(creven) jan joerdens hem opden dach/
van heden van wettig(er) gevallend(er) schout sculdich es en(de) dat/
dae(re)n tynden den voirs(creven) claese sal volgen aen tsurplus sijn schout/
die hij als tav(er)nier sal groetsen met zijnre eed dat hem de voirs(creven)/
jan sculdich es van theringe en(de) montcoste en(de) van des daer dan/
overt salme(n) den voirs(creven) vrancken voirt houden in zijne(n) beleide/
p(rese)nt(ibus) lomb(ar)t lye(mingh)[en] abs(oloens) pynnoc vync voshem septe(m)br(is) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1 [onder akte R°108.1]
Date: 1443-09-28
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-02 by Roger Morias
It(em) navolgen(de) den voirs(creven) vo(n)nis heeft de voirs(creven) vranc op den dach van heden sine(n)/
eedt gedaen gelijc hij p(rese)nteerde en(de) heeft oic dach genome(n)[tegen den voirs(creven) claese] op iii maand(en) naestcomende/
de goede des voirs(creven) jan jordens d(aer)toe hij geleit es te v(er)copen en(de) dae(re)n teynd(en) recht/
pr(ese)nt(ibus) lomb(ar)t lye(ming)[en] pynnoc vync voshem dor(ma)le sept(embris) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-09-09 by Jos Jonckheer