SAL7345, Act: V°212.4 (352 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°212.4  
Act
Date: 1452-01-24
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-29 by Chris Picard
Item de voirs(creven) p(er)sone sullen hen metten voirs(creven) brieve moegen/
doen beleiden tot allen den haefliken goeden m(ijn) he(re)n van salme(n)/
voirs(creven) en(de) niet voerder en(de) als dat beleit also gedaen sal zijn/
so salmen den beleit brief en(de) schoutbrief geven m(ijn) here/
van salmen en(de) niemande anders oft zij sullen te zijne(n)/
behoef bliven liggende soe lange alst hem gelieft onder/
scepen(en) van loven(en) en(de) te niemans and(er)s behoef behoudelic/
dien datmen den geleiden altijt alst noet sal wezen mette(n)/
selven brieve behulp doen sal van rechte om de selve/
haeflike goede te bescudden en(de) in allen saken te v(er)antw(er)den/
en(de) niet voerd(er) en sullen hen die geleide moeghen/
behulpen noch voerd(er) doen leiden cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
, deze aanvulling staat bovenaan folio V°212
Date: 1452-11-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-06-29 by Chris Picard
It(em) m(ijn) he(r) van salme(n) heeft geconsenteert dat ja(n)nes opde(n) berch hem/
metten voirs(creven) scoutbrieve sal doen beleyden tot m(ijn) he(re)n haefliken goede(n) en(de) dat/
hij met dien beleide sal moege(n) doen en(de) vorde(re)n alleene des de selve ja(n)nes en(de) ja(n)nes/
rekeni(n)gen tsame(n) te voe(re)n soude(n) hebbe(n) moege(n) doen en(de) niet voerder Bij also nochta(n)/
dat des selfs ja(n)nes opde(n) berch vorderinge in absen(tie) m(ijns) he(re)n voirs(creven) gescien sal en(de) gevordt/
worde(n) bij wete(n) v(er)sueke en(de) (con)sente m(ijn) vrouwe(n) va(n) salme(n) en(de) and(er)s niet en(de) tvoirs(creven) beleit/
altijt blivende onder scepen(en) va(n) loeven(en) gelijc en(de) opte (con)dicie dand(er) beleit d(aer) mede/
de voirs(creven) ja(n)nes en(de) ja(n)nes/
geleit war(re)n te voe(re)n/
stont en(de) noch steet/
Act(um) no(vem)[br(is)] xvi/
a[(nn)o] xiiii[c] lii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer