SAL7347, Act: V°384.6 (634 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°384.6  
Act
Date: 1454-05-22

Transcription

2019-06-21 by Magda van Winkel
Om deswille dat m(er)ten de clerc die geleit es met scepen(en) br(ieve) va(n) loeven(en) tot/
den goeden jans wilen godhebsdeel en(de) jans godhebsdeel des voirs(creven)/
wilen jans sone was op den dach va(n) hede(n) niet geco(m)p(ar)eert en zijn voir/
de(n) rade vand(er) stad jege(n) ja(n)ne paridaen om te verwachte(n) duytsp(ra)ke/
vand(er) stad op de gescille die zij underlinge hadden Soe es bijde(n) rade/
vander stad ov(er)drage(n) dat de(n) voirs(creven) ja(n)ne paridaen te bate(n) selen come(n)/
om he(m) d(aer) mede te moege(n) wercken alsulke(n) scepen(en) br(ieve) als hij/
heeft bracht ond(er) de stad spreken(de) op de goede des selfs/
wilen jans tot d(er) voldoeni(n)gen en(de) v(er)reyckinge(n) va(n) alsulke(n) wettige/
sculden als jan paridaen aende(n) voirs(creven) godhebsdeel heeft uutstaende/
na begrijp va(n) des tusscen hen voir de stad voirmaels es gecleert sond(er)/
datme(n) den selve(n) paridaen d(aer) jege(n) e(n)nich belet doen sal mette(n) selve(n)/
t(er)minacie(n) ande(r) wile(n) voir de(n) voirs(creven) godhebsdeel en(de) m(er)ten geloepen/
actu(m) in pleno (con)silio maii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus