SAL7347, Act: V°62.2 (140 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°62.2  
Act
Date: 1453-08-23

Transcription

 by 
Cont sij allen lieden dat gielis vander stoct sone jans smet in/
p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat hij genomen heeft tegen/
janne ouderogge [als] rentmeest(er) he(re)n gheerts van oosy ridders/
hebben(de) volcomen procur(atie) een stuc lants houden(de) xi dachmale/
luttel myn oft meer gelegen inde prochie van eversberghe/
ter plaetsen geheten de hougrecht tusschen den vors(creven) giel(is)/
en(de) den goeden m(ijn) vrouwen vand(en) groten gasthuyse bynnen loven(en)/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte naestcomen(de)/
eenen termijn van negen jae(re)n lanc deen nae dande(r) sond(er)/
middel volgen(de) Elx jae(r)x dae(re)nbynnen o(m)me en(de) voe(r) xxviii/
mol(evate) rox goet en(de) payabel der maten va(n) lov(en) ts(int) andries/
te betalen(e) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o]lib(et) ass(ecutu)[m] dair af dyerste/
betalinge ingaen sal van s(int) andriesmesse naestcomen(de) over/
een jaer dair nae vervolgen(de) Ende is vorweerde dat/
de vors(creven) gielis tvors(creven) lant wy(n)nen en(de) werven sal en(de) alle/
sesse jae(re)n [eens] wel ov(er)mesten gelijc reengenoeten boven ende/
beneden Item sal de vors(creven) giel(is) tvors(creven) lant ten eynde van/
sijnen vors(creven) t(er)mijne laten besaeyt met even(en) en(de)/
alle dese vorweerd(en) cor(am) m(ichaele) abs(oloens) vync aug(usti) xxiii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-01-30 by kristiaan magnus