SAL7348, Act: R°328.1 (563 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°328.1  
Act
Date: 1455-05-06

Transcription

2020-11-21 by Jan Boncquet
Cond zij alle(n) liede(n) dat de meye(r) va(n) loeven(e) mette(n) scepen(en) va(n) loeven(e)/
heeft geleidt gorde pirart tot de(n) goede(n) chise en(de) erfpachte[chise] h(ier) na bescr(even)/
roelofs roelofs woenen(de) opde(n) kerchoff tsinte pet(er)s te loeven(e) Inden yersten/
tot tween huysen neve(n) een gelege(n) mette(n) stallen achter en(de) allen andere(n)/
toebehoirten gelege(n) jege(n) de(n) kerchoff voirs(creven) over tusscen de(n) goede(n) hubrechts/
va(n) berthe(m) en(de) de strate streckende voir de(n) wildeman It(em) tot ii huysen/
neve(n) een gelege(n) met huere(n) toebehoirte(n) achter en(de) voe(r) gelege(n) inde coestrate/
opde(n) hoeck vand(er) augustijnstrate(n) tussce(n) de(n) selve(n) hoeck en(de) de(n) goeden/
meest(er) gheerts de smet scoelmeest(er)s tsinte pet(er)s voirs(creven) It(em) tot eenre p(er)ssen/
metten wijngaerde wynnende lande hove achter en(de) anderen toebehoirten/
gelegen inde strate ov(er) de nuwe brugge tusscen de strate(n) ald(aer) in beyde(n)/
zijden streckende opw(er)ts totte(n) goede(n) tshe(re)n van chantrain gelijc de voirs(creven)/
roeloff die goede jege(n) ja(n)ne wile(n) van vertrike gecrege(n) heeft It(em)/
tot drie vierde wijng(ar)ts gelege(n) op de vesten va(n) loeven(e) op stup(er)s/
oec v(er)crege(n) jege(n) de(n) voirs(creven) janne It(em) tot iiii vierdel wijng(ar)ts gelege(n) op/
stup(er)s voirs(creven) gelijc de voirs(creven) roelof die jege(n) ja(n)ne wilen pa(n)nestert daneele/
van lyere en(de) janne vande(n) scriecke v(er)crege(n) heeft It(em) tot eene(n) vierdel/
wijng(ar)ts gelege(n) op hynne(n)berch naest den goede(n) jacops van stertbeke
/
It(em) tot eene(n) halve(n) vierdel wijng(ar)ts gelege(n) op zwane(n)berch naest de(n)/
goede(n) jacops de gruyte(re) It(em) tot xiii rijd(er)s erflik(er) rinte(n) die de voirs(creven)/
roelof gecrege(n) heeft aen en(de) op zeke(re) goede en(de) pande he(re)n coenrarts/
vand(er) meere(n) ridders doctoirs in beyde(n) rechte(n) It(em) tot sesse rijd(er)s erflik(er)/
rinte(n) aen ende op zeke(re) goede gorts vrancx It(em) tot xx rijd(er)s erfrinte(n)/
op diericke(n) va(n) langrode en(de) zijne(n) borge(n) gelijc scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en)/
hier op gemaect volcomelijc begripe(n) voir i schout va(n) ii[c] l(i)b(ra) oud(er) gr(oten)/
torn(oise) goet en(de) ghinge dair in dat de voirs(creven) roelof te(n) voirs(creven) gorde/
w(er)t gehoude(n) was met scep(enen) br(ieven) va(n) loeven(e) d(aer) op gemaect int jaer ons/
he(re)n xiiii[c] xxxix sesse dage in meye Et h(ab)uit q(ue)rel(as) h(iis) int(er)f(uerunt)/
opp(endorp) m(er)cels maii sept(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt