SAL7349, Act: V°324.5 (634 of 698)
Search Act
previous | next
Act V°324.5  
Act
Date: 1456-05-29

Transcription

2018-12-02 by Walter De Smet
It(em) tes vorw(er)de dat de voirs(creven) henr(ic) de becke(re) de(n) voirs(creven) (christ)iane/
vyere(n) sal i wat(er) aen sijn smesse en(de) een cleyne wat(er) aen dwoenhuys/
tselve woenhuys [en(de) cleyne ghevel tussce(n) de smisse en(de) de(n) coestal] te plecke(n) op deen zijde va(n) by(n)ne(n) twee solders/
te keere(n) en(de) i dach te decke(n) en(de) soe wa(n)neert dat hij dat keert en(de)/
dect sal he(m) de voirs(creven) (christ)iaen de(n) co montcost gheve(n) va(n) ii dage(n) En(de)/
oft de voirs(creven) henr(ic) h(ier) inne gebreckelijc ware en(de) de(n) voirs(creven) (christ)iane d(air)/
toe niet en beta[e]lde xx st(uvers) bi(n)ne(n) i maent en(de) bi(n)ne(n) de(n) selve(n) tide en/
volbbrachte dat de selve (christ)iaen dan hem mette(n) voirs(creven) br(ieven) behulpe(n)/
sal moege(n) en(de) and(er)s niet eisd(em)
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2014-11-04 by Jos Jonckheer