SAL7352, Act: R°100.2 (223 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°100.2  
Act

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
Item de vors(creven) he(re)n abt en(de) co(n)vent renu(n)cian(tes) privileg(iis) hebben gelooft ind(ivisim) den vors(creven)/
henr(icken) janne badui en(de) janne zijne(n) zone dat zij den vors(creven) janne en(de) zone die hen/
wy(n)ne(n) zijn vanden goeden des vors(creven) godsh(uys) te viler vors(creven) bynne(n) den vors(creven) drie/
t(er)mijne(n) va(n) hue(re)n jairlixschen pachten niet manen eysschen noch vexeren en/
zullen doen noch laten vexere(n) noch moyen in gheenen rechte gheestelic noch/
weerlic mair hebben hen gekint vand(en) vors(creven) drie paymente(n) naestvolgen(de)/
met des vors(creven) is volcomentlic van des vors(creven) godsh(uys) wegen v(er)nueght/
en(de) betaelt te wezen Promitt(entes) waran(dizare) ex p(ar)te d(i)c(t)i mo(nas)terii eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2020-03-01 by kristiaan magnus
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-09-13 by Sabrina Keyaerts