SAL7361, Act: V°73.2-R°74.1 (162 of 503)
Search Act
previous | next
Act V°73.2-R°74.1  
Act
Date: 1467-10-10

Transcription

2019-07-22 by myriam bols
Dit sijn die goede en(de) yerst robbeerts goede/
Item een huys ende hoff met eenen wijng(ar)de houden(de) omtrint/
een vierdel geleg(en) inde groeve neve(n) die goede henrix van/
raveschote Item een stuc wijng(ar)ts geleg(en) opde bollartslaghe/
tussce(n) de goede meest(er)s willems van delft doctoirs in beiden/
rechte(n) Item een stuc erfs soe lant soe wijng(ar)t met eenen/
cleyne(n) huysken geleg(en) opde kyekenstrate Item en(de) een cleyn/
huysken metten hove geleg(en) bij tgoidshuys vand(en) banc inde/
slinckersijde? dair de zieke liede inne woenen/
Henrix goede/
Item een huys ende hoff met eene(n) wijng(ar)de houden(de) omtrint
//
twee vierdel gelege(n) inde goorstrate neve(n) die groeffporte tussce(n) die/
goede des ambachts vanden cremers dat wilen toebehoirde janne/
van ravescote strecken(de) acht(er)weert tot aende me(n)nestrate aldair en(de)/
de goede des vors(creven) robbeerts van ravescote It(em) en(de) een stuck wijn/
garts geleg(en) opde kyeckenstrate cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-07-05 by Jos Jonckheer