SAL7363, Act: V°54.1 (114 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°54.1  
Act
Date: 1469-10-14

Transcription

2020-01-09 by Mi-Je Van Gils
Tvonnisse vanden gedinghe dat voer meyere ende/
scepenen van loevene gegaen es tusschen yden switte(n)/
van tieldonck in deen zijde ende henricke ve(re)nsande(n)/
scrijnmake(r) die te desen vervanghen hadde ende inne/
staen woude voer katlijnen colfs zijn wijf in dande(re)/
alse van seke(re)n quaden ende injurieusen woirden die/
de voirs(creven) katlijne henrix wijf opder voirscrevender/
yden gesproken hadde alsoe zij boot te thoene(n) mette(n)/
gheene(n) diet hadden gehoirt Was gewijst met/
desen woirden nae aensprake ende verantweerden/
van beiden p(ar)tien ende thoenisse der voirs(creven) yden dat de/
voirs(creven) henric gehouden zijn soude dair voer inne te/
staene dat katlijne sijn wijf der voirscr(even) yden/
doen zoude ter beternessen vanden voirscr(even) woirden/
een bedevairt te straesborch Darweert te porren/
binnen veertich daigen naistcomende ende goede/
wairheit dair af te bringhen nae der stat recht/
oft hue(re)n moet te hebben Coram scabinis in sca(m)pno/
videlic(et) waltero vanden tymple judoco absoloens/
joh(ann)e blanckart johanne ouderrogghe arnoldo vande(n)/
zande (et) johanne ouderogghe octobr(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-06 by Xavier Delacourt