SAL7363, Act: V°81.1 (172 of 566)
Search Act
previous | next
Act V°81.1  
Act
Date: 1469-09-26

Transcription

2020-01-09 by Mi-Je Van Gils
Vander aenspraken die willem stamelart gedaen heeft inde banck/
voir meye(r) ende scepen(en) van loven(e) tot jannen van ghele van dat/
de selve jan hem afgenomen soude hebben een zijn borse in/
een ghelach dair zij waren ende daer toe aen hem handedich/
geweest met quaden woirden die hij hem gaf alsoe de/
selve willem boot te thoene(n) hopen(de) oft hijt gethoenen(n) conste/
dat de voirs(creven) jan van ghele gehouden zijn soude hem de/
voirs(creven) borse te restitue(re)n metten pe(n)ningen die daer inne ware(n)/
die opde tafle getelt werden ende voirts bete(re)n de voirscr(even)/
handedich(eit) naden rechte Dair op de selve jan van ghele he(m)/
met alrehande woirden verantweerde en(de) alligeerde div(er)se/
injurien hem bijden voirs(creven) willem(me) gedae(n) meynen(de) dat de selve/
willem zijn vermet ne(m)mermeer gethoene(n) en soude conne(n) Wert/
gewijst ten uuytersten bijden hee(re)n scepen(en) van loven(e) nae ae(n)sp(ra)ke/
verantwee(r)den ende thoenisse van beyde(n) p(ar)tien dat de voirs(creven)/
jan van ghele gehoude(n) zijn soude den voirs(creven) willem(me) te/
restitue(re)n zijn borse metten ghelde ende voirts hem doe(n)/
ter beternissen vander voirs(creven) handedich(eit) een bedevaert te/
straesborch derweerts te porre(n) bynne(n) xl dage(n) naistcomen(de)/
en(de) goede waerheyt d(air) af te bringen naeder stat recht oft/
zijne(n) moet dairaf te hebbe(n) p(rese)ntibus om(n)ib(us) scabinis dempt(is)/
oud(erogghe) vynck septembr(is) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-06 by Xavier Delacourt