SAL7364, Act: R°231.2 (441 of 582)
Search Act
previous | next
Act R°231.2  
Act

Transcription

2020-03-24 by Hadewijch Masure
Dit sijn de juweelen/
It(em) een guld(en) coliere met acht p(er)len vier soffie(re)n ende drie baleysen Item/
een gulden sint anthonijs orden Item drie gulden stucken van p(er)len hoyen/
dair af dmynste heeft eene(n)twintich p(er)len twee soffie(re)n en(de) een(en) balays Item/
dander guld(en) stucke heeft achtentwintich p(er)len twee soffie(re)n en(de) twee baleyen/
Item tderde guld(en) stucke heeft viventwintich peerlen drie dyamante(n) twee/
balaysen ende twee soffie(re) weegen(de) alle de vors(creven) stucken tsamen drie marc/
troyssche myn v yngelsche stijf Ende de voirscr(even) lijfpen(sie) geheelijck/
gecontenteert en(de) de borghen d(aer) af gelost sijnde sal de voirs(creven) joncfr(ouwe)/
overleve(re)n ende weder gheven de vors(creven) pande den vors(creven) he(re)n arnde/
oft zijne(n) p(ro)cur(eur) onder sijne(n) segel oft bij instrume(n)te gemechticht sij(n)de/
ende d(aer) mede gestaen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-23 by Jos Jonckheer