SAL7365, Act: R°156.1 (301 of 553)
Search Act
previous | next
Act R°156.1  
Act

Transcription

2019-09-07 by kristiaan magnus
Item de voirs(creven) jan taverniers marie en(de) katlijne met hue(re)n mo(m)boirs/
en(de) jan mo(m)marts man en(de) mo(m)boir margriete(n) taverniers zijns/
wijfs absent sijnde die hij tot desen gelooft heeft te v(er)vange(n)/
in p(rese)ncia hebben met consente vand(en) voirs(creven) yngelberd(e) hue(re)n/
vader gekint en(de) gelijdt dat den vors(creven) he(re)n symone gebleve(n)/
en(de) gevallen zijn in sijn deylinge acht ryns guld(en) te xx st(uvers)/
tstuc erfrenten vallen(de) jairlix deen helicht te kersmesse en(de)/
and(er) helicht tsint jansmesse aen en(de) op vi dachmale lants/
eeusels gelegen te humleghem aende nederstrate neve(n)/
de goede gorts vleeschouwere Item aen en(de) op een huys en(de)/
hof met den lande dair aen gelegen houden(de) omtrent een/
boend(er) tusschen den goeden gorts de vleeschouwe(re) en(de) de/
nederstrate dair af dierste betalinge innegaen sal ten yerste(n)/
t(e)rmijne nade doot vand(en) vors(creven) hue(re)n vader Met condicien/
en(de) vorweerden datmen de vors(creven) rente sal mogen lossen/
en(de) quiten wanneer dat hen gelieft mair niet myn dan twee/
ryns gul(den) tot eene(n) male ten yersten male en(de) dand(er)/
sesse met ii r(yns)gul(den) smaels en(de) elcken pe(n)ninc [d(aer)af] met xviii d(enieren)/
en(de) met vollen chijse Ende heeft gekint [en(de)] gelijdt de vors(creven)/
her symoen renu(n)cians p(ri)vileg(iis) dat hij metten vors(creven)/
viii r(yns)gul(den) erflic uutgecocht is en(de) uutbliven moet/
nade doet van zijnen vader van allen den goeden have/
en(de) erve die bleven zijn nad(er) vors(creven) moeder doet/
en(de) die hem bliven zullen na hue(re)n [sijnen] vors(creven) vad(er) doet dair/
af met desen behoirlic verthiden(de) behoudelic altijt/
den vader inde vors(creven) goede zijn tocht eisd(em)
Contributorskristiaan magnus , Karel Embrechts
Moderated byKarel Embrechts
Last update: 2019-05-06 by The Administrator