SAL7365, Act: V°47.3-R°48.1 (115 of 553)
Search Act
previous | next
Act V°47.3-R°48.1  
Act
Date: 1471-09-30

Transcription

 by 
Item jacop a(ux) enfans nutertijt rentmeester des he(re)n/
van chantrain heeft gekint en(de) gelijdt wettelic/
vercocht te hebben arnde mo(m)mart smet et gielise/
gouthuys tschaerhout van drie boend(er) en(de) een half/
bosch hue(re)n koese uut op een eynde vanden/
blooke bosch houden(de) omtrent iiii(½) boend(er) gelegen ter/
plaetsen geheten temple inde prochie van lynden/
Elc boender om en(de) voir sesse r(yns) gul(den) te xx stuv(er)s/
tstuc dair af de vors(creven) jacop als nu bekint heeft/
vanden arnde gehaven te hebben twelf r(yns) gul(den) inde/
weerde voirs(creven) en(de) tsurplus vand(en) selven gedragen(de)/
ix r(yns) gul(den) te xx st(uvers) tstuc hebben gelooft de vors(creven) arnt en(de)/
gielis gelooft den vors(creven) jacope te betalen bynnen
//
xiiii nachten naestcomen(de) als verreicte schout Vort/
es vorweerde dat de vors(creven) arnt en(de) gielis de helicht/
vanden voirs(creven) iii(½) boend(er) bosch sullen afhouwen tusschen/
dit en(de) uutganc april naestcomen(de) en(de) dand(er) helicht/
bynnen eenen jare vervolgen(de) en(de) ruymen gelijck/
reengenoeten boven en(de) beneden zonder argelist/
En(de) ter and(er) zijden heeft gelooft de vors(creven) jacop/
a(ux) enfans vanden vors(creven) v(er)coope warant te zijne en(de)/
te bliven also dat hen dien ombelet sal volghen/
cor(am) blanckart dormale sept(embris) ultima
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Xavier Delacourt