SAL7369, Act: V°321.2-R°322.1 (572 of 721)
Search Act
previous | next
Act V°321.2-R°322.1  
Act
Date: 1476-04-25

Transcription

2022-11-07 by Karel Embrechts
Inde banc voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) heeft lijsbeth pa(n)nestert weduwe/
roelofs wijlen corsbout aengesproken symoen(e) kemel ende/
m(ar)griete(n) spaens zijne(n) wive uut crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loeven(e) voirtijts bekint den eene(n) onder ande(r) van rutgheerde/
wijlen spaen vader der voers(creven) m(ar)grieten en(de) vand(er) weduwe(n)/
joes wijlen colve en(de) daer te voe(re)n des voers(creven) wijlen/
rutgheerts moeder der selver m(ar)griet(en) den yersten van/
twee en(de) eene(n) halve(n) rijders lijftochten en(de) den anderen/
van viertich crone(n) seggen(de) dat de selve wijlen roelof hue(r)/
man de voers(creven) ii(½) rijders als borge des voers(creven) rutgheerts/
hadde gegouden en(de) eene(n) langen tijt de pachten betaelt/
Vanden welcken zij verificacie p(rese)nteerde te doen(e) en(de)/
den ande(re)n was hue(r) bekint om hue(r) te bat te moegen/
behulpen (en)de aen hue(r) v(er)leggen te geraken seggen(de) dat de/
voers(creven) symoen en(de) zijn wijf docht(er) des voers(creven) wijlen rutgh(eer)ts/
mette(n) ande(re)n kinde(re)n desselfs wijlen rutgheerts en(de) als/
oiren en(de) erfgenamen desselfs naede doot van des selfs/
rutgheerts wive d(er) moeder die den voers(creven) brief van/
viertich crone(n) hadde bekint alle de goede have en(de) erfrinte/
desselfs wijlen rutgheerts en(de) zijns wijfs aenveert hadde/
uut den welcken zij oft zij huers v(er)meets volcome(n) conste
//
huer hue(r) wettich gebreck opleggen en(de) voldoen souden/
Daer op de voers(creven) symoen en(de) zijn wijf die voe(r) den vo(n)nisse/
aflivich wert hen verantwerden(de) hopen(de) der aenspraken/
ongehouden te zijne en(de) dat de voers(creven) weduwe huers v(er)mets/
ne(m)mermeer volcomen en(de) soude En(de) d(aer) op was gewijst/
bij vo(n)nissen van scepen(en) nae aensprake en(de) v(er)antwerden/
d(aer) inne de aenleggersse huers thoens niet en volquam/
dat de voers(creven) symoen der voers(creven) aenspraken ongehouden/
soude zijn eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-07 by Xavier Delacourt