SAL7370, Act: R°202.3 (422 of 620)
Search Act
previous | next
Act R°202.3  
Act
Date: 1477-01-14

Transcription

2019-12-01 by kristiaan magnus
It(em) qui(n)ten couckeroul en(de) jan va(n) buetsele inde cortstrate/
in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt gehave(n) te hebbe(n) en(de)/
ontfange(n) uuyt hande(n) jorijs de hont van wege(n) pet(er)s vand(en)/
hoeve(n) en(de) arnts scrijne xxv r(yns) gulden(en) te xl gr(oten) vleemsch/
tstuck uuyt saken vand(en) vijftigen r(yns) guld(en) die de voirs(creven)/
qui(n)ten ende jan onse(n) gened(ichen) he(re) den hertoge geleent/
hebbe(n) d(aer)voe(r) ph(ilip)s vanden nuwenhove als p(ri)ncipael pet(er)/
vand(en) hoeve(n) arnt scrijne en(de) claus bone als borge(n) hen/
v(er)loefden met scepen(en) br(ieve) va(n) loven(e) vand(en) daet octobr(is)/
xiii lxxv Scelden(de) d(aer)om quite de voirs(creven) qui(n)ten en(de) jan/
vand(en) xxv r(yns) guld(en) te wete(n) elc va(n) hen x va(n) xii(½)/
r(yns) guld(en) den voirs(creven) ph(ilips)e pete(re)n arnde en(de) clause en(de)/
alle(n) ande(re)n des quitan(cie) behoeven(de) alse vand(en) t(er)mijne van/
kersmesse v(er)schene(n) cor(am) vynck vos januar(ii) xiiii
ContributorsChris Picard
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-02 by kristiaan magnus