SAL7371, Act: R°138.2-V°138.1 (300 of 736)
Search Act
previous | next
Act R°138.2-V°138.1  
Act
Date: 1478-01-03

Transcription

2020-03-06 by kristiaan magnus
Van alsulken questien stoote ende geschille als ennichssins uutstae(n)/
moege(n) tusschen g(er)truden truydens wed(uwe) wouter wilen streec mans aenleggersse ter eend(er) zijden ende janne van wessem/
verweerde(r) ter ande(re) van eene(n) huyse ende hove mette(n) toebeh(oirten)/
ter nuwercapellen gelege(n) wilen toebehoe(re)nde den voirs(creven) woute(re)n/
dair inne de voirs(creven) jan der voirs(creven) wed(uwe) ongebruyc dede uut/
crachte van seke(re)n scepen(en) brieve(n) van loeven(e) vand(er) daet/
xiiii[c] liii m(ar)tii xxvi bekint bij arnde vand(en) houte den/
voirs(creven) woute(re)n streecmans reyne(re)n vrancx ja(n)ne erlebouts/
en(de) willem(me) van butscho(r)e van vijf ryns guld(en) lijfpen(sien)/
staende ten live jorijs en(de) robbeerts van stapele Dair voe(r)/
de selve jorijs nae deser stad recht geleyt was decembr(is) iii/
a(nn)[o] lxxiiii tot alder p(er)sone(ler) goede welke br(ieve) den voirs(creven)/
van wessem bijden voirs(creven) jorijse ov(er)gegeve(n) werden dec(embris) xii/
a(nn)[o] lxxvi om d(aer) mede te vervolgen vijfenvijftich ryns/
guld(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc half opde goede wouters wilen/
streecmans en(de) half op de goede jans wilen erlebouts en(de)/
soe verre op des voirs(creven) erlebouts goede de helicht niet te/
crige(n) en wa(r)e dat hij die dan op dande(r) gelijckelijc soude moege(n) verhalen ende voe(r) de selve wessem bijden voirs(creven)/
jorijse mechtich gemaect sonder wederroepe(n) trecht dat de/
selve jor(ijs) e(n)nichssins hebben mochte uut saken vanden voirs(creven)/
beleyde wettige(n) gebreke en(de) so(m)men van pe(n)ning(en) voirs(creven) te v(er)volg(en) (et)c(etera)/
hebben hen de selve p(ar)tien en(de) des dien e(n)nichssins ae(n)cleeft
//
verbonden ende gesubmiteert inde uutsprake van henr(icke) straesborch en(de) janne vand(en) dorpe als segge(re)n gecore(n)/
vand(en) voirs(creven) woute(re)n [weduwen] en(de) van woute(re)n vander heyden ende/
woute(re)n boelarts als segge(re)n van wessem voirs(creven) In sulcker/
vuege(n) dat zij die van p(ar)tien gescillen voirs(creven) genoech geinfor/
meert zijn ende thoenisse aenhoirt hebben dair af hue(r)/
uutsprake doen sullen op dat zijs eens zijn oft anders/
die sake bringe(n) bijde scepen(en) van loeven(e) om d(aer) af een vo(n)nisse/
te hebben om den wijn en(de) al metter sonnen promitt(entes) rat(um)/
cor(am) opp(endorp) hanck(art) januar(ii) iii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-10-10 by kristiaan magnus