SAL7371, Act: R°206.2-V°206.1 (463 of 734)
Search Act
previous | next
Act R°206.2-V°206.1  
Act
Date: 1478-03-03

Transcription

2019-11-23 by kristiaan magnus
Allen den ghenen (et)c(etera) doen rond dat op heden voir ons/
come(n) is jan ghijsen van bercheyck ende heeft geco(n)stitueert/
gesedt volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auct(oriteit) gegeve(n) barthel(meeuse)/
ghijsen sijne(n) sone p(ri)us ema(ncipa)[t(o)] gorde bo gorde retheman/
arnde hanckaert henr(icke) witteman en(de) janne van borre/
aut Alle en(de) yegewelcke zijn saken questien geschillen
//
jairguld(en) sculden opcomi(n)ghen p(ro)ffite(n) vervalle(n) goede/
beruerlijc en(de) onberuerlijc chijsen rinte(n) pachte(n) bet(er)nissen/
van injurien versekeringe(n) nae den lantrechte voir den/
voirs(creven) janne ghijsen te versueken te vervolge(n) en(de) te nemen/
van janne van witham al(ia)s van criekenbeke drossete van/
greve(n)broeck sijn borge(n) oft ande(r) dair dat te doen sijn mochte/
Te verwae(re)n te manen teysschen op te bue(re)n tontfange(n) dair/
voe(r) te panden te dage(n) te beleyden rasteme(n)te te doen legge(n)/
die met rechte te vervolge(n) te vorde(re)n te bedinge(n) te wynne(n)/
te verliesen componen(di) quitan(ciam) dan(di) necno(n) cete(r)aq(ue) Auctoriseren(de)/
van weerde(n) houden(de) en(de) p(ro)mitt(ens) rat(um) allet gene des in sijne(n) name/
van clachte(n) bij sijne(n) voirs(creven) sone opden voirs(creven) ja(n)ne van witham/
en(de) versueke van versekeringe(n) van he(m) te hebbe(n) voir den selven/
constituent geschiet mach zijn tot des(er) dage toe in e(n)niger/
manie(re)n en(de) voirt allet gene des voirt bijde(n) voirs(creven) sijne(n) p(ro)cur(eur)en/
oft den eene(n) va(n) hen hier inne gedae(n) en(de) gevordert sal worde(n)/
in e(n)nig(er) manie(re)n salvo iusto calculo cor(am) wynge burg(imagistro) roelants/
hanck(art) scab(inis) m(ar)tii iii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-11-30 by kristiaan magnus