SAL7371, Act: V°104.3-R°105.1 (236 of 734)
Search Act
previous | next
Act V°104.3-R°105.1  
Act
Date: 1477-11-24

Transcription

2020-07-05 by kristiaan magnus
It(em) machtilt weduwe jacops wilen edelhee(re) cum tutore/
anthonijs zedelere ende machtilt zijn wijf in p(rese)ncia hebben/
gekint ende gelijdt dat henrick de rijcke sone wilen raes/
hen in gereeden penni(n)gen afgequeten heeft met vollen pachte/
twee cronen tstuc te xxiiii st(uvers) van dien sesse geliken/
cronen erfrinten die de voirs(creven) p(er)sonen hadden aen ende op/
een huys en(de) hoff metten toebehoirten geheeten ke(m)mers
//
hoff gelege(n) te herent ende op vele ande(r) div(er)se stucken/
en(de) p(or)cheelen van goeden den voirs(creven) henr(icke) in deylingen gevallen/
tegen sijn brueders en(de) susters voir scepen(en) van loeven(en) nove(m)br(is)/
vi a(nn)[o] xiiii[c] lxxi Welcke vi crone(n) erflijck ph(ilips)e de rijke/
brued(er) svoirs(creven) henr(ix) in deylingen vielen ende de voirs(creven)/
wilen jacop tege(n) den selven ph(ilips)e gecrege(n) heeft en(de) dair/
inne gegoet is voir scepen(en) van loeven(en) octobr(is) s(e)c(un)da a(nn)[o] lxxv/
Bekinnen(de) hen de voirs(creven) p(er)sone(n) vand(en) voirs(creven) twee crone(n) der/
voirs(creven) sesse cronen erflijc ende allen verloopen(en) pachten der/
selver twee cronen volcomelijc genoech gedaen te zijne P(ro)mitt(entes)/
null(atenus) alloqui sed war(andizare) p(ro)ut promitten(tes) insup(er) d(i)c(t)o henr(ico) ad/
eius mo(nicionem) de p(re)miss(is) ampliorem securitate(m) face(re) cor(am) d(omi)nis et cur(iis) a quib(us) bona et pig(nera) pro d(i)c(t)is redd(itibus) per d(i)c(t)am p(ar)t(i)[o(n)e(m)] obligata dependent et tenent(ur) et hoc custib(us) et expen(sis) eiusd(em)/
henr(ici) necnon m(a)g(ist)r(u)m will(el)mu(m) edelhee(r) extra p(at)riam existen(tem)/
et jacobu(m) edelhee(r) a(n)nis minore(m) f(rat)res f(ilios) d(i)c(t)or(um) quond(am) jacobi et/
machtild(is) in h(iis) p(ro)sta(r)e et tales h(abe)re du(m)mo(do) d(i)c(t)us m(a)g(iste)r will(el)m[(us)]/
ad p(at)riam redierit et d(i)c(t)us jacob(us) ad de(bi)[ta(m)] p(er)venerit etate(m)/
q(uod) iamtu(n)c ad mo(nicionem) de premiss(is) sat(is)f(acere) inq(uan)tu(m) ip(s)os et que(m)l(ibet)/
eor(um) tangit cor(am) opp(endorp) hanck(art) nove(m)br(is) xxiiii
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-10-03 by kristiaan magnus