SAL7372, Act: R°277.2-V°277.1 (587 of 844)
Search Act
previous | next
Act R°277.2-V°277.1  
Act
Date: 1479-03-03

Transcription

2019-11-03 by xavier delacourt
It(em) meester anth(onijs) ende jan vynck gebruede(re)n [in p(rese)ncia] hebben genome(n)/
en(de) bekint genome(n) te hebben teghen janne vander eycken als/
procur(eur) en(de) voirganghe(r) des cloesters van corby de helcht/
vander g(roo)ter thienden van berthem opde zijde te vii to(m)men/
weert den voirscr(even) godsh(uys) toebehoiren(de) Te houden ende te/
hebben van sint jansmesse lxxvii eene(n) termijn van xii jae(re)n/
lanck deen nae dander zonder middel te v(er)volgen(de) Elx/
jaers d(air)enbynne(n) om en(de) voe(r) lxix r(insch) guld(en) tstuck te tsestich/
pl(a)c(ken) brabants gelts deen helcht te kersmesse en(de) dander/
helcht te tsint jansmesse baptisten te betale(n) den voirscr(even)/
procur(eur) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item es vorweerde dat de voirs(creven) thie(n)deners/
jairlijx den voirs(creven) t(er)mijn lanck due(re)nde betale(n) sullen ten/
gewoenlijken tijde de helcht van alle(n) den laste en(de) co(m)mere
//
alsmen gewoenlijck es vander geheelder thienden voirs(creven)/
te betalen Item sullen de voirs(creven) p(ar)tien op dat deen va(n)/
hen gelieft van malcande(re)n ten halve(n) tijde moegen/
scheyden bij alsoe dat de ghene die alsoe scheyden/
wilt dat den ande(re)n een half jair te vo(r)en cundighe(n)/
sal Item hebben de voirs(creven) thiendeners malcande(re)n geloeft/
wairt dat sake dat deen van hen voe(r) des and(er)s gedeelte/
gepraemt worde dat zij dat deen den ande(re)n oprichten/
sulle(n) als v(er)volchde schout It(em) es noch vorw(er)de wairt/
tsake datmen bevonde dat de honden van boutsvoirt sculd(ich)/
ware(n) te hebben opde voirs(creven) thiende drie halste(re)n even(en)/
en(de) iii d(enieren) lov(ensche) bove(n) des zij meer d(air)aen hebben en(de) men hen/
gewoenlijck es te betalen dat de voirs(creven) thiendeners/
d(air)af betalen sulle(n) terdel zonder afslach Ende alle dese/
vorweerd(en) cor(am) bergen langrode m(ar)cii iii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-09-20 by Xavier Delacourt